ผู้ชายเลิฟ

Hot

Post Top Ad

LightBlog

Post Top Ad

Your Ad Spot

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สพฐ เข้ม

พฤศจิกายน 22, 2561


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมปฏิบัติการจริงภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำ จำนวน 60 คน ในหลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ทั้งนี้ วิทยากรแกนนำ จะเป็นผู้นำในการอบรมให้ความรู้ ในระดับภูมิภาคเพื่อ ขยายผลไปถึงบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ออกแบบสูตรการอบรม โดยใช้เวลาในอบรมจำนวน 2 วัน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในภาคสนาม โดยในวันที่ 1 ของการอบรมผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีด้านความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม วัสดุ อุปกรณ์ของระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และในวันที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติติดตั้งจานและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียทุกขั้นตอน จนสามารถใช้งานได้จริง และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ สำหรับการอบรมขยายผลกำหนดแบ่งเป็น 7 ภูมิภาค ได้แก่ 1. จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2. จ.พิษณุโลก รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.พิษณุโลก เขต 1 3. จ.ขอนแก่น รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.ขอนแก่น เขต 1 4. จ.สกลนคร รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.สกลนคร เขต 1 5. จ.สุรินทร์ รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.สุรินทร์ เขต 1 6. จ.นครศรีธรรมราช รับผิดชอบการจัดอบรมโดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 7. กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการจัดอบรมโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
Read More

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ความหมายของผู้ชาย

ตุลาคม 22, 2561
เพศชาย คือ  เพศที่มีความสนใจในเพศตรงข้าม( เพศหญิง) 
ลักษณะ-น่าเกรงขาม ดูเป็นผู้นำ ดุ (นิสัยอาจมีการเปลี่ยนเเปลง)
บุคลิก-แตกต่างจากผู้หญิง ทำอะไรมักทำแบบมักง่าย ไม่ค่อยระวังอะไร ไม่ค่อยมีความระเอียดรอบคอบ

การเบียงเบนของเพศชาย
 ตุ๊ด
-เป็นเพศที่การแต่งตัวเหมือนผู้ชาย แต่ บุคลิกและท่าทางออกไปทางผู้หญิง มักไม่ค่อยแสดงออกมากเท่าไหร่

เกย์-ผู้ชายที่ชอบผู้ชาย โดยที่มีลักษณะเและบุคลิกที่ยังเป็นผู้ชายอยู่ แต่สนใจในเพศตนเอง

กระเทย,สาวประเภทสอง-เป็นเพศที่บุคลิกและท่าทางเหมือนผู้หญิง พยายามทำตัวให้เหมือนผู้หญิงมากที่สุด โดยอาจมีการไปศัลยกรรมร่างกายให้เหมือนผู้หญิงก็เป็นได้ เช่น หน้าอก 

เพศหญิง-เป็นเพศที่มีความระเอียดรอบคอบ อ่อนหวาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รักสวยรักงาม

การเบียงเบนของเพศหญิง

เลสเบี่ยน-ลักษณะและบุคลิกเหมือนผู้หญิง แต่ สนใจในเพศเดียวกัน และ ไม่สนใจในเพศชาย

ทอม-ลักษณะและบุคลิกที่เหมือนผู้ชาย พยายามทำตัวให้เป็นผู้ชายมากที่สุด สนใจในเพศหญิง
 
ดี้-แฟนของทอม ที่ลักษณะและบุคลิกเป็นผู้หญิง ซึ่งจะเห็นว่าทอมเหมือนผู้ชาย

เพศอิสระ หรือ ไบ-เป็นเพศที่ลักษณะและบุคลิกเป็นแบบใดก็ได้ สนใจในทั้ง2เพศ เพศชายและเพศหญิง 
Read More

Post Top Ad

Your Ad Spot